Fördjupning Robins bok

robinsbok_mamman

ROBINS BOK är ett pilotprojekt mellan Banditsagor och Folkbiblioteken i Lund som syftar till att utveckla en plattform för scenkonst på bibliotek, för vuxna. Föreställningen baseras på en novell av Henrik Bromander och kommer tas fram för att spelas på bibliotek – med ett ljus, ljud och en scenografi som smälter in mellan bokhyllor och lånediskar.

Pilotprojektet blir ett sätt att utveckla idén om biblioteken som kulturhus och vidga föreställningen om vad bibliotek är, och kan omfatta. I förlängningen tror vi att konceptet kan göra scenkonst för vuxna mer tillgänglig, och därmed mer demokratisk på mindre orter. Det är en lockande tanke att alla stadsdelar och orter i runtom i Skåne som har ett bibliotek blir en möjlig spelplats för den här typen av teater.